Kezelje társasházait online, alakítson ki közösségeket! Házfal

A külön tulajdonban álló társasházi lakások fűtési díjának megosztására vonatkozó szabályozás az SzMSz.-re tartozik, viszont az e tárgyban, a költségviselés elveire vonatkozó közgyűlési határozat akkor is az SzMSz. módosítását jelenti, ha ilyen napirendi pont a közgyűlési meghívóban nem szerepelt. A Kúria szerint ez a gyakorlat a Tht. rendelkezéseit nem sérti.

 

Hamarosan indul a fűtési szezon. Azok a külön tulajdonban lévő társasházi lakások, melyek egymáshoz képest eltérő paraméterekkel rendelkeznek, rendszerint eltérően alakul a fűtési költségük is. Általában a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) kerül rögzítésre a fűtési költségek viselésének szabályai.

Mi történik akkor, ha a korábbi fűtési költségek lényegesen megváltoznak – pl. új távhőszolgáltatóval kötött szerződés miatt – és ez bizonyos tulajdonosok lényeges és jogos érdekét sérti?

 

Példa:

 

Felperesek az alperesi társasház legfelső szintjén, a szigeteletlen lapos tető alatt elhelyezkedő lakások tulajdonosai. A társasház Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz.) a fűtési költségek viseléséről úgy rendelkezik, hogy az egyéni fűtést a lakásokban elhelyezett fogyasztásmérők rögzítik, a díjak elszámolása pedig egy cég kimutatásai alapján, a távhőszolgáltató Kft. elszámolásai szerint történik. A gyakorlatban ez a szabály a fűtési alapdíjból és a mért fűtés díjából összetevődő fizetési kötelezettséget ró a tulajdonosokra.

 

Az alperesi társasház rendkívüli közgyűlése az első napirendi pont alatt tárgyalta egy másik távhőszolgáltatóval kötött új távhőszolgáltatási szerződést, az előleg fizetési, illetve elszámolási módokat, amelyhez kapcsolódóan a Felperesek kérték az egyes lakások eltérő műszaki adottságainak korrekciós tényezőként történő figyelembevételét.

 

A közgyűlés határozatával a Felperesek javaslatát elutasította, azzal, hogy a fűtési díjat továbbra is az SzMSz. alapján kell elszámolni.

 

Ezt követően Felperesek bírósághoz fordultak és keresetükkel a javaslatukat elutasító közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását kérték, kisebbségi érdekeik lényeges sérelme miatt. Hangsúlyozták: a korrekciós szorzók alkalmazására a szolgáltató gyakorlata lehetőséget biztosít, alkalmazása a lakások eltérő adottságaira figyelemmel igazságosabb.

 

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Hivatkozása szerint a fűtési költség viselésének rendjét – légköbméter alapján számított alapdíj és lakásonként mért hődíj – a felperesek által sem kifogásolt SzMSz határozza meg, korrekcióra nincs lehetőség. A támadott közgyűlési határozat megfelel az SzMSz. rendelkezésének, érdeksérelmet nem okoz.

 

Az ügy végül a Kúriához került, ahol a Testület kiemelte, hogy a rendkívüli közgyűlés meghívójába foglalt napirendben nem szerepelt kifejezetten az SzMSz. módosítása, azonban a napirend alapján nyilvánvaló volt a tulajdonostársak számára, hogy a közgyűlésen első kérdésként a fűtési költség elszámolásának módja kerül megvitatásra. Az, hogy az elszámolás módosulni fog-e és ha igen miként, nem a meghívóhoz mellékelt napirendre, hanem a közgyűlés döntésére tartozó kérdés, így a napirendnek megoldási javaslatokat nem kellett tartalmaznia.

 

A Kúria többek között hangsúlyozta, hogy Felperes korrekcióra vonatkozó javaslatát az SzMSz. módosítására irányuló indítványnak kell tekinteni annak ellenére, hogy kifejezetten ilyen napirendi pont a közgyűlés meghívójában nem szerepelt.

 

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy bár a külön tulajdonban álló társasházi lakások fűtési díjának megosztására vonatkozó szabályozás az SzMSz.-re tartozik, de az e tárgyban, a költségviselés elveire vonatkozó közgyűlési határozat akkor is az SzMSz. módosítását jelenti, ha ilyen napirendi pont a közgyűlési meghívóban nem szerepelt. (BH 142/2014.)

 

 

 

A cikk írója:

A Rácz és Pál Ügyvédi Iroda Infokommunikációs szakjogásza, legfontosabb szakterületei közé tartozik a polgári jog, gazdasági jog, bankjog, ingatlanjog, az infokommunikációs szektort érintő jogterületek (médiajog, távközlési jog, reklámjog, szellemi alkotások joga, e-kereskedelmi jog , adatvédelmi jogi ), közbeszerzési jog és a gazdasági büntetőjog.

Ha érdekes volt, oszd meg másokkal is

Szóljon hozzá

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kapjon értesítést a legfontosabb történésekről, teljesen ingyen. Legyen mindig naprakész!

Házfal.hu - társasházi közössségi rendszer

A Képviselő kódexet a Házfal támogatásával hoztuk létre. A Házfal új formáját teremti meg a társasházi életnek. Práblja ki Ön is teljesen ingyen a hazfal.hu oldalon.

Kipróbálom ingyen